Rasestandard

Opprinnelse: 

Orpington er fremavlet i 1886 i byen Orpington, England av en av foregangsmennene innenfor oppdrett av rasefjørkre, William Cook. Den sorte varianten var den første. Rasen kom til Danmark omkring 1894. 

Helhetsinntrykk, natur: 

En utbredt rase med betydning i tidligere tid for kjøttproduksjon og egglegging. Omfangsrik, fyldig terningform, sammentrengt, dyp stilling, kraftig bygget, uten å virke grov, vandret holdning. Kraftig utviklet, tett, fyldig og dunrik fjærdrakt. Rolig temperament. 

Kardinalpunkter: 

1. Over- og underlinje

2. Dybde og bredde

3. Fjærstruktur

Rasekjennetegn: 

HANE: 

Kropp: Høyden og bredden er tilnærmet like stor, lengden litt lengre enn terningformen markerer. Underlinjen følger en vannrett linje i hele dyrets lengde. 

Hals: Middels lang, lett krummet, med fyldig beheng. 

Rygg: Kun litt synlig, men tydelig markert, mellom halsbehenget og den fyldige sadelbehenget, over den brede sadel. Hals og rygg skal danne en overlinje med en harmonisk profil. 

Skuldre: Skulderbredde, som kroppsbredde. 

Vinger: Godt lukkede, tett inntilliggende og vandret båret. Spissene baktil skjult av sadelbehenget. For markering av dybden, bør underkant vinger være plassert midt på kroppen. 

Sadel: Bred, stigende mot halen, med fyldig befjæring. 

Hale: Kort, bred, dekket med fyldige vel krummede haledekkfjær og seglfjær. Styrefjærene må ikke være synlige. Det høyeste punktet skal være under øyenhøyde, kort før halens avslutning. 

Bryst: Bredt, fyldig og dypt båret. 

Bakparti: Bredt, fyldig og dypt, dunrikt befjæret. 

Hode: Lite, kraftig og hvelvet. 

Ansikt: Rødt, fin hud. 

Kam: Godt ansatt, liten kraftig enkeltkam, men 4-5 kileformede kamtakker. Bakkammen skal følge nakkens runding. 

Hakelapper: Middelstore, glatte og avrundede. 

Øreskiver: Røde, glatte og middellange. 

Øyne: Store, runde og fyldige. 

Nebb: Kraftig, lett krummet. 

Lår: Muskuløse, korte, dekket av en dunrik befjæring, med sammenhengende fjærfane. 

Bein: korte, middellange, kraftige, rettstilte med god avstand, midt under kroppen (balanse), fri for dun og fjær. 

Tær: (4) kraftige, godt spredte. 

Befjæring: Fyldig, godt utviklet med tettsittende, brede, velavrundede, dunrike fjær. 

HØNE: 

I det vesentlige, som beskrevet ved hanen, med de unntak som skiller kjønnene. Halen kort, nesten fullstendig dekket og formet av de forholdsvis lange, brede dekkfjær. De to øverste av disse, lett bøyde. Det høyeste punkt på halen skal være under øyenhøyde, kort før halens avslutning, det bakerste punkt i halen skal være ca. utenfor den tredje styrefjær. Sett bakfra skal de kun delvis synlige styrefjærene være plassert i en hesteskoform. 

A-feil: Manglende markering av under- og overlinje, smal kropp, for høy eller lav stilling, flatt bryst, for lang eller ikke synlig rygg, lang og spiss hale, grov kam, smal fjærstruktur. 

Feil: Lavt ansatte vinger. Mindre feil og mangler i forhold til ovenstående. 

Vekt: Hane: 3,5-4,5 kg. Høne: 3-3,5 kg. 

Ringstørrelse: Hane: 22mm (C). Høne 20mm (D). 

Egg: Minstevekt: 58 g. Idealvekt: 64 g. Skallfarge: Brun. 

For å lese om fargevarianter, se siden med nærmere fargebeskrivelser- https://www.orpington.no/fargevarianter/

Rasestandarden er gjengitt med tillatelse. Kilde: Skandinavisk Fjærkre Standard 2004 (og oppdatert i 2017)