Rasens historie

Orpington som hønserase, er over 200 år gammel og ble skapt av Mr. William Cook. Hans mål var å skape en allsidig rase, som både la gode egg, men også som var egnet for middagsbordet. Han var opprinnelig en kusk for hest og kjerre, og var ikke opprinnelig en hønsebonde. 

Den første varianten av rasen som så dagens lys, var den sorte Orpington. Grunnen til dette var rett og slett et praktisk hensyn; England var preget av røyk fra kull-fyrende fabrikker. Den sorte Orpington ble lansert i 1886. Fra England spredde den sorte varianten seg raskt til USA og rasens fremtid var mer elle mindre sikret. 

Den neste varianten som kom, var den gule varianten, også kalt "buff". Etter dette har flere og flere fargevarianter kommet til verden. Likevel har det ikke alltid vært enkelt for rasen. Den gule varianten var nær borte rundt 1960, men takket være iherdig innsats fra flere entusiaster ble den berget. 


Kilde: https://www.chickensandmore.com/orpington-chicken/#Orpington_Breed_History

Toppbilde: Eva-Lena N. Buhaug