Fargerene varianter

HVIT

HANE OG HØNE: 

Øyne: Oransjerøde. 
Nebb: Hvitaktig. 
Underlår og tær: Lys kjøttfarge. 

Fjærdrakt: Overfarge, dun og ribb overalt ren hvit med rikelig glans. 

A-feil: Gul til kremet eller grålig anstrøk, sort ribb, samt helt elelr delvis misfargede fjær eller fjærdeler, tydelig blålig farget underlår. 

Feil: Enkelte mindre, neppe synlige avvikelser i fjærfargen, enkelte sorte nister i svingfjær og svakt gulaktig anstrøk. 

SORTE

HANE OG HØNE:

Øyne: Sortbrune.
Nebb: Sort.
Underlår og tær: Sorte, gjerne hvit fotsåle.
Fjærdrakt: Ytterfarge grønnglinsende sort, dunfarge matt sort.
A-feil: Matt, bronse- eller fiolettglinsende fjærdrakt, lys dunfarge, lyst nebb, lyse lår, rød øyenfarge.

GULE

HANE OG HØNE

Øyne: Oransjerøde.
Nebb: Lys hornfarge.
Underlår og tær: Lys kjøttfarge.
Fjærdrakt: Ytterfarge og runfarge en regelmessig mettet glansfull gul fargetone, fri for lys ribb eller melerte anstrøk. Ved hanen ønskes hals, sadel, rygg, skuldre og vingebuer med en glinsende varm og mettet gul tone, dunfargen en tone lysere og fri for annen farge. Fjærribb gul. 
A-feil: Lys, uregelmessig eller mørk rødlig farge. Teglrød fargede skuldre, dekkfjær på hanens vinger. Mørk over vinger, lys uensartet brystfrage, lyse pletter (blakket) på rygg og sadel ved unghøner. Hvitt i vinger og haler. Helt hvitt eller grå dunfarge/underfarge. 
Feil: Uregelmessig fargetone, noe for lys underfarge, mindre avvikelser fra standardens overfarge. Mindre pepper i den skjulte del av vinger og halens styrefjær. 

RØD

HANE OG HØNE: 

Øyne: Oransje

Nebb: Lys hornfarget
Underlår og tær: Lys kjøttfarget, litt røde skal er ikke noen vesentlig feil. 
Fjærdrakt: Overfarge, dun og ribb, en ensartet mettet mellomrød fargetone uten rand eller pletter av annen farge. Hanens beheng, rygg, skuldre og vingebuer samt hønsens halskrage med glans. Dunfarge: Rød, litt grå skygge er tillatt. 
A-feil: En eller flere helst hvite fjær i noen del av fjærdelene. Flere helt sorte fjær i hale og vinger. Hvit eller mørkegrå dunfarge, samt helt glansløs overfarge.
Feil: For lyseller svak overfarge. Mindre fargefeil i dun, lys ribb og mye pepper i hale og vinger. 

BLÅ RANDET

Grunnfargen er ren, ensartet dueblå med mørkeblå kraftig rand. 

Øyne: mørkebrune
Nebb: Mørk hornfarget
Underlår og tær: mørk skifterblå

HANE

Hals og sadelbeheng: Dueblå med mørkeblp kraftig rand. 
Hale: Styrefjær, seglfjær og sideselgfjær, klar regelmessig dueblå, hver fjær gjerne skarp randtegnet med særdeles glinsende mørkeblå rand. 
Skuldre og vingebuer: Klar og regelmessig dueblå, litt mørk fargetone, hver fjær med en skarp glinsende mørkeblå randtegning.
Vingebånd: Klar regelmessig blå, hver fjær med en skarp mørkeblå randtegning. 
Vingefjær, 1. rekke: Klar og regelmessig blå, gjerne med mørkeblå randtegning. 
Vingefjær, 2. rekke: Klar regelmessig blå, hver fjær med en skarp mørkeblå randtegning. 
Bryst og buk: Dueblå med mørkeblå rand, jo mer skarp, jo bedre.  


HØNE
Halskrage: Klar regelmessig dueblå, litt mørkere fargetone, hver fjær med en skarp mørkeblå randtegning. 
Øvrig befjæring: Klar og regelmessig dueblå, hver fjær tegnet med en tydelig skarp avgrenset mørkeblå randtegning. 
Dunfarge: I alle fjærdeler gråblå til skinnet. 
A-feil: For lys eller for mørk blå grunnfarge, manglende randtegning. HVite eller sorte spettede fjær. Brun/rust i fjærdrakten, spesielt i hals- og sadelbeheng ved hanen. 
Feil: Delvis misfargede fjær, noe for mørk grunnfarge og beheng, for utflytende randtegning og for svak fargedybde. 

TVERRSTRIPET

HANE OG HØNE:

Øyne: Oransje-røde. 

Nebb: Lys hornfarget
Underlår og tær: Lys kjøttfarge

Fjærdrakt: Hver fjær farget så ensartet som mulig med skarps avgrensede, ikke for smale striper, vekslende mellom en lysgrå tverrstriping. Stripen skal løpe helt over den enkelte fjær. Hos hanen skal den sorte og den lyse stripe være like brede, hos hønen er den sorte stripen bredere enn den lyse, noe som gjør at hønen virker mørkere. Hver fjær, hos begge kjønn, skal avsluttes med en sort stripe. 

Dunfarge: Tydelig stripet inn til skinnet. 
A-feil: Gule eller brune anstrøk. Uklar eller feil striping. Siv i hale og vinger. Helt hvit eller tegningløs dunfarge/underfarge. 
Feil: Mindre fargefeil i forhold til det ovenstående. 

SORT SØLVBRYSTET

Øyne: Oransje-røde
Nebb: Hornfarget
Underlår og tær: Kjøttfarge med hint av grått, ved eldre dyr litt avbleket lårfarge. Fotsålen er hvit. 

HANE: 
Hode: Sølvhvitt. 
Halsbeheng: Sølvhvitt, med en grønnglinsende sort ribbstripe. 
Rygg: Sølvhvit. 
Sadelbeheng: Sølvhvitt, med en grønnglinsende sort ribbstripe.
Hale: Grønnglinsende sort. 
Skuldre og vingebuer: Sølvhvite. 
Vingebånd: Grønnglinsende sort. 
Vingefjær, 1. rekke: Sorte. 
Vingefjær, 2. rekke: Sorte. 
Forhals: Grønnglinsende sort med en fin smal sølvhvit randtegning. 
Bryst: Grønnglinsende sort med en fin smal sølvhvit randtegning som kun må gå halvt ned på brystet. 
Buk/lår: Grønnglinsende sort.  
Bakparti: Sort. 

HØNE:  

Hode: Sølvhvitt. 

Halskrage: Sølvhvit, med en grønnglinsende sort ribbestripe.
Forhals: Grønnglinsende sort, med en fin smal sølvhvit randtegning.
Bryst: Grønnglinsende sort, men en fin smal sølvhvit randtegning, som kun må gå halvt ned på brystet.
Øvrig befjæring: Grønnglinsende sort. 
Dunfarge: Sort-grå. 

A-feil: Manglende sort ribbstripe i hals og sadelbeheng samt halskrage ved hønen. Lys ribb eller ribbstripe i bryst ved både hane og høne. Randtegning på får og sider ved hanen, over rygg, på vinger og lår ved hønen. Utflytende og for kraftig randtegning, spesielt hos unge dyr. Svakt markert vingespeil hos hanen. Gullaktig anstrøk i den sølvhvite farge. 

Feil: Mindre fargefeil i forhold til ovenstående. 

Bemerk: Ved eldre haner tillates en mer utbredt og nedadgående randtegning på bryst, når den ellers er en skarp avgrenset på de enkelte fjærene. 

HVIT SORT/COLUMBIA

Øyne: Oransjerøde
Underlår og tær: Lys kjøttfarge
Nebb: Lys hornfarget

HANE
Grunnfarge: Hvit
Hode: Hvit
Halsbeheng: Minst 3/4 av halslengden, grønnglinsende sort med smal hvit rand, som er ubrutt helt om fjærspissen, fjærribben er sort. 
Rygg: Hvit. Skjult under behenget, sort dråpetegning. 
Sadelbeheng: Hvit med smal sort ribbstripe i den nederstedel av behenget. 
Vingefjær 1. rekke: Sort med hvit kant på ytterfane. 
Vingefjær 2. rekke: Sort med bred hvit ytterrand og fjærspiss, så bred at den sammenlukkede vinge er hvit. 
Hale: Styrefjær grønnglinsende sorte, haledekkfjær sorte med hvit rand. 


HØNE

Grunnfarge: Hvit. 
Hode: Hvit. 
Halskrage: Sort midtfelt med grønnglans og smal hvit rand, fjærribben sort. 
Haledekkfjær: Hvit, de bakerste sorte med hvit rand. 
Vingefjær 1. rekke: Sort med hvit kant på ytterfanen. 
Vingefjær 2. rekke: Sort med bred hvit ytterrand og fjærspiss, så bred at den sammenlukkede vinge er hvit. 
Hale: Styrefjær sorte, de øverste to fjær med hvit rand. 
Dunfarge: Skifergrå, fjærribben hvit. 

A-feil: Gulaktig overflate, mangelfull eller gjennombrutt halstegning, sort eller hvit dunfarge. Sort i overgang til fjær. Manglende sort i vingetegning. 

Feil: Mindre urenheteri overfargen, mindre mangler i tegningen. 

SORT HVITPLETTEDE

HANE OG HØNE:

Øyne: Oransjerøde. 
Nebb: Kjøttfarget. 
Underlår og tær: Kjøttfarget, mørke skall er tillatt. 
Grunnfarge: Sort med en så grønnlig glans som mulig omtrent hver fjær med en liten hvit v-formet endespiss. Den så framkomne pletting skal være så jevn og harmonisk fordelt over hele fjærdrakten som mulig. Sort er fremtredende, og de hvite flekker må aldri virke forstyrrende på helhetsinntrykket. 
Vingedekkfjær: Grønnglinsende sorte med hvore v-formede pletter, visende to rekker hvite vingebånd. 
Vingefjær 1. rekke: Sorte med hvite pletter. 
Vingefjær 2. rekke: Sorte med hvite pletter som viser en hvit trappetegning. En helt hvit fjær i hver vinge er tillatt. Med alderen blir de hvite pletter større og dermed mer dominerende. 
Dunfarge: Grå, hvit mot skinnet er tillatt. 

A-feil: Manglende plettegning, manglende vingebånd, mye hvitt i vinger og hale. 

Feil: For lys dunfarge, manglende v-form av pletter, for svakt markert vingebånd. 

BRUN SORT/PORSELENSFARGET

(Trefarget)

Øyne: Oransjerøde.

Nebb: Lys kjøttfarget.
Underlår og tær: Lys kjøttfarget. 

HANE
Hode: Skinnende mørk mahognibrun, hver fjær med en liten sort endeplett med liten hvit spiss. 
Halsbeheng: Skinnende mørk mahognibrun, hver fjær med meget kort ribbstripe med liten hvit spiss. 
Rygg, skuldre, vingebuer og sadel: Skinnende mørk mahognibrun. 
Sadelbeheng: Skinnende mørk mahognibrun, hver fjær med meget kort sort ribbstripe med liten hvit spiss. 
Vingebånd: Skinnende mørk mahognibrun, hver fjør med dråpeformet sort grønnglinsende endeplett med hvit spiss, så det dannes minst to paralelle vingebånd. 
Vingefjær 1. rekke: Sort innerfane, ytterfanen sort med smal mahognibrun rand, fjærspissen sort. 
Vingebånd 2. rekke: Sort med hvit endeplett, ytterfanen mahognibrun, synlig trappetegning. 
Bryst, buk, bakparti og lår: Mahognibrun, hver fjær med dråpeformet sort endeplett med liten hvit spiss. 
Hale: Styrefjær og sideseglsfjær sorte med grønnglans med hvit endeplett. 

HØNE
Grunnfarge: Mørk mahognibrun. 
Hode: Mørk mahognibrun, hver fjær med liten sort endeplett med liten hvit spiss. 
Halskrage: Mørk Mahognibrun, hver fjær med meget kort ribbstripe med liten hvit spiss. 
Rygg, skuldre, vingebuer og haledekkfjær: Mørk mahognibrun, hver fjær med dråpeformet sort endeplett med liten hvit spiss. 
Vingebånd: To rekker, mørk mahognibrun, hver fjær med dråpeformet sort endeplett med liten hvit spiss. 
Vingefjær 1. rekke: Sort innerfane, ytterfanen sort med smal brun rand.
Vingefjær 2. rekke: Sort med hvit spiss, ytterfanen mahognibrun, synlig trappetegning. 
Bryst, buk, bakparti og lår: Mørk mahognibrun, hver fjær med liten hvit spiss. 
Hale: Sort med hvite endepletter. 

Dunfarge: Ved skinnet brun-rød, resten av dunpartiet skifergrå, fjærribben brun. 

A-feil: For lys grunnfarge, for uren grumsete grunnfarge, lys avstikkende fjærribb, meget uensartet plettegning. Store eller manglende hvite pletter ved ungdyr, manglende eller meget uregelmessige vingebånd. Overveiende hvite fjær i vinger og hale. Sort i overgang mellom fjær og dun. 

Feil: Mindre mangler i farge og tegning. 

Merknad: Plettingen skal over det hele være så regelmessig og jevnt fordelt som mulig. Farge og tegning er sterkest i 2. eller 3. leveår. De hvite endeplettene kan helt eller delvis mangle i forskjellige fjær og fjærpartier første leveår. Dette bør følges med ved bedømming av ungdyr, som ikke bør straffes for denne mangelen. Derimot bør det straffes når plettingen ved ungdyr som eldre dyr er helt utflytende. 

GULL SORTSØMMET

Øyne: Orangerøde, lett brun farge tillates ved 0,1. 

Nebb: Hornfarget. 
Underlår og tær: Kjøttfargede, lett grått anstrøk tillates ved 0,1. 

HANE

Hode: Mørk gullgul. 
Halsbeheng: Gullgul med markert sort ribbstripe og sort sømming av fjærenden. 
Sadelbeheng: Mørk gullgul, som tilstebes sort sømming av sadel. 
Rygg- og vingebuer: Mettet mørk gullgul til gullbrun, i fargetone vesentlig mer intensiv enn grunnfargen på den øvrige del av fjærdrakten. 
Vingebånd: Mettet mørkegul til kanelfarget, og klart sortsømmet. 
Vingefjær 1. rekke: Ytterfane gullgul til kanelfarget, sort melert tillatt. Innerfanen sortbrun. 
Vingefjær 2. rekke: Gullgul til kanelfarget med mer eller mindre utpreget sort sømming av ytterfanen og halvmåneformet sort fjærende. 
Bryst: Mørk gullgul til kanelfarget med bred sort glansfull sømming. 
Lår: Som bryst, men dog med nok så bred sømming. 
Bakdun: Grå til sort farget. 
Hale: Mørk gullgul til kanelfarget med glansfull sort sømming. Styrefjær kanelfarget med halvmåneformet sort fjærende, sort melert fjærfane er tillatt. 

HØNE

Grunnfarge: Mørk gullgul til kanelfarget, hver kroppsfjær med sort sømming, så ensartet som mulig. Som helhet virker hønen mørkere enn hanen. 
Halskrage: Mørk gullgul med en rett bred sort sømming, virker derfor ganske mørk i halskragen. 
Vingefjær 1. rekke: Ytterfane gullgul til kanelfarget, sort melert tillatt. Innerfanen sortbrun. 
Vingefjær 2. rekke: Gullgul til kanelfarget med mer eller mindre utpreget 
Bakdun: Grå til sort farget. 

A-feil: Hane: For lys messingfaret hals- og sadelbeheng. Manglende sømming på bryst. Halefjærene samt vingedekkfjærene (vingebåndet) med en for rød, bryn eller lys fargetoning. Høne: For mørk eller lys, plettet overfarge. Lys nervetegning. Manglende sømming. Ved begge kjønn: Manglende tegning på lår. Sterk risling eller pepper i fjærfaner. Siv i vongefjær. Sterk avvikende farge på bakdun. Plettet overlårsfarge. Helt brun øyefarge. Noen lyse spisser i 1. rekke svingfjær (undervingen) og et lett melering av de store haledekkfjær, er inntil videre tillatt. 

GULL SORTBÅNDET

(Agerhønefarget/rapphønsfarget)

Øyne: Orangerøde, lett brun farge tillates ved 0,1. 

Nebb: Hornfarget. 
Underlår og tær: Kjøttfarget, lett grått anstrøk tillates ved 0,1. 

HANE

Hode: Gylden-rødt. 
Hals- og sadelbeheng: Mørk gylden med gyldenrød ribb, med glinsende sort ribbstripe som i den øverste del er avbrutt med et langstrakt ruteformet gyldent midtfelt på begge sider i ribben. 
Rygg: Sort hoved- og sideseglsfjær med sterk grønnlig glans, haledekkfjærene med en gylden-rld rand, 
Skuldre og vingebuer: Glinsende gylden-rødt. 
Vingebånd: Grønnglinsende sort. 
Vingefjær 1. rekke: Sorte, ytterfanen med rødbrun underkant. 
Vingefjær 2. rekke: Nederste halvdel av ytterfanen rødbrun med sort spiss, resten sort, så den foldede vinge viser et rødbrunt vingespeil. 
Forhals, bryst og buk/lår: Skinnende sort, hver fjær med en rødbrun lett sømming. 
Bakparti: Grå-sort. 

HØNE

Grunnfarge: Rødbrun til mahogni. 
Hode: Mørk rødbrunt. 
Halskrage: Rødbrun til gylden med flere sorte bånd, og gylden ytterrand. 
Øvrig befjæring: Rødbrun til mahogni, hver fjær med flere tydelige sorte båndtegninger som følger fjærenes omriss. Fjærribben sort. 
Vingefjær 1. rekke: Ytterfanen rødbrun med skravering av sort, innerfanen sort. 
Vingefjær 2. rekke: Ytterfanen rødbrun til mahogni med sort tegning som den øvrige befjæring, innerfanen sort, men gjerne med antydning av tegning i spissen. 
Dunfarge: Skifergrå. 

A-feil: Hvitt i hanens hals og svingfjær, ukorrekt tegning av hals og sadelbeheng. Manglende rødbrun tegning i brystet, eller for mye og tilfeldig tegning. For lysgrunnfarge og uskarp tegning ved hønen. Ved begge kjønn annen farge av fjærribb enn sort (dog ikke hanens beheng). 

Feil: Mindre farge- og tegningsfeil i forhold til foranstående. 

LEGBARFARGET

Øyne: Orangerøde

Nebb: Lys hornfarget
Underlår og tær: Lys kjøttfarget

HANE:

Hode: Rød-gull med grålig ribbstripe og hvitaktig lett V-formet tverrstriping. 
Halsbeheng: Rød-gull med grålig ribbstripe og hvitaktig lett V-formet tverrstriping. 
Rygg: Nærmest rødlig med antydning til grå tverrstriping. 
Sadelbeheng: Rød-gull med grålig ribbstripe og hvitaktig lett V-formet tverrstriping. 
Hale: Sort med en hvitaktig lett V-formet tverrstriping. 
Skuldre og vingebuer: Nærmest rødlig med antydning av grå tverrstriping. 
Vingebånd: Lett gråstripet med brunlig islett. 
Vingefjær 1. rekke: Gråsort med hvitaktig tverrstriping. 
Vingefjær 2. rekke: Ytterfanen lys brunlig med grålig striping, innerfanen gråsort. Den foldede vinge viser herved et brun-gråstripet vingespeil. 
Forhals, bryst, buk/lår og bakparti: Sort med en hvitaktig lett V-formet tverrstriping. 

HØNE

Hode: Gylden-gul med iblandet gråhvitt. 
Halskrage: Gylden gul med grå ribbstripe og gråhvit tverrstriping. 
Rygg og haledekkfjær: Brun, fint rislet med sort og matgrå tverrstriping. 
Hale: Brun med sort risling og matgrå tverrstriping, stripingen mer grov enn den øvrige tegningen. 
Skuldre, vingebuer og vingebånd: Brun, fint rislet med sort og matgrå tverrstriping. 
Vingefjær 1. rekke: Mørk gråbrun med sort risling. 
Vingefjær 2. rekke: Ytterfanen brun med sort risling og matgrå striping, stripingen mer grå enn den øvrige tegningen. Innerfanen gråbrun. 
Forhals og bryst: Laksefarget. 
Buk/lår og bakparti: Brunlig, dog mer grå enn overfargen og mer uthvisket tegning. 

Dunfarge: Grå.

A-feil: Gjennomtrengende gulaktig brystfarge, og ikke gjennomfarget vingespeil ved hanen. Mangelfull brun fargetone i overfargen (ytterfargen) samt gulaktig brystfarge ved hønen. 

Feil: Mindre farge og tegningsfeil i forhold til foranstående samt for stor uensartethet (uharmonisk) fargesammensetning av ytterfargen. 

SØLV-SORTSØMMET

Øyne: Oransjrøde, lett brun farge tillates ved 0,1. 

Nebb: Hornfarget. 
Underlår og tær: Kjøttfargede, lett grått anstrøk tillates ved 0,1.

HANE

Hode: Sølvhvitt. 
Halsbeheng: Sølvhvitt med markering av sort ribbstripe og sort sømming av fjærenden. 
Sadelbeheng: Sølvhvit, hvor det tilstrebes sort sømming av sadel. 
Rygg- og vingebuer: Sølvhvitt. 
Vingebånd: Sølvhvit og klart sortsømmet. 
Vingefjær 1. rekke: Ytterfane sølvhvit, sort melert tillatt. Innerfanen sølvhvit, melert. 
Vingefjær 2. rekke: Sølvhvit med mer eller mindre utpreget sort sømming av ytterfanen og halvmåneformet sort fjærende. 
Bryst: Sølvhvit med bred sort gransfull sømming. Syns ofte sort. 
Lår: Som bryst, dog med nokså bres sømming. 
Bakdun: Grå til sort farget. 
Hale: Sølvhvit med glansfull sort sømming. Styrefjær grumset sølvhvite med halvmåneformet sort fjærende, sort melert fjærende tillatt. 

HØNE

Grunnfarge: Sølvhvit, hver kroppsfjær med sort sømming, så ensartet som mulig. 
Halskrage: Sølvhvit med en rett bred sort sømming, virker derfor ganske mørk i halskragen. 
Vingefjær 1. rekke: Ytterfane sølvhvit, sort melert tillatt. Innerfanen grumsete sølvhvit. 
Vingefjær 2. rekke: Sølvhvit med mer eller mindre utpreget sort sømming av ytterfanen og halvmåneformet sort fjærende. 
Bakdun: Grå til sort farget. 

Dunfarge: Grålig. 

A-feil: Hane: For sort hals- og sadelbeheng. Manglende sømming på bryst. Halefjærene samt vingedekkfjærene (vingebåndet) med en for grumsete farge. Høne: For grumsete i kroppsfjær. Manglende sømming. Ved begge kjønn: Manglende tegning på lår. Sterk risling eller pepper i fjærfaner. Sterk avvikende farge på bakdun. Plettet underlårsfarge. Helt brun øyefarge. 

SPLASH

HANE OG HØNE:

Øyne: Mørk brune. 
Nebb: Mørk hornfarget. 
Underlår og tær: Mørk skiferblå. 

Grunnfarge: En jevn, grålig/hvit til lys blågrå farge på samtlige fjær, med uregelmessige mørkeblå pletter i forskjellig størrelse. Enkelte sorte pletter er tillatt. Tegningen harmonisk og jevnt fordelt over hele dyret, også i hanens hals- og sadelbeheng. 

A-feil: For mørk grunnfarge, veldig uregelmessig fargefordeling, sømtegning, striping, gulaktig anstrøk. Grønnglans eller rust. 

Tekst er fra rasestandarden i Skandinavisk Fjærkre Standard. Gjengitt med tillatelse. 

Bilder i galleriene tilhører: Eva-Lena N. Buhaug. Studiobildene av Porselensfargede tilhører Thor Håkonsen, dyret eies av Pål-Erik Fredriksen, Løten .